O nama

Od 2003. godine pružamo strankama odvjetničke usluge temeljem Zakona o odvjetništvu.

Pretežita aktivnost ovog odvjetničkog ureda odnosi se:

  • na pravno savjetovanje, pregovaranje i zastupanje stranaka u sudskim postupcima koji se odnose na sporne imovinsko pravne odnose na nekretninama
  • na pravno savjetovanje trgovačkim društvima prilikom osnivanja društva u Hrvatskoj („start ups“), zastupanja u sudskim postupcima naplate potraživanja sa međunarodnim elementom, kao i općenito u sporovima među trgovačkim društvima
  • na pravno savjetovanje i zastupanje stranaka u sporovima sa međunarodnim elementom te u predmetima restitucije prava vlasništva na nekretninama u sudskim postupcima i u upravnim postupcima naknade oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Način rada i odnos sa strankama

Odvjetnik Tiziano Sošić je usmjeren na izravan odnos sa strankama koje mogu računati na konstantnu prisutnost i dostupnost radom na daljinu i to uporabom platforma za videokonferencije (npr. Skype, Zoom itd.). Dostupni smo za sastanke u uredu, uz prethodno zakazivanje sastanka, te sa zahtjevom da svi poštujemo sve propisane protuepidemiološke mjere.

U kontekstu posebnih uputa nadležnih vlasti zbog posebne situacije prouzročene Covid-om 19 Odvjetnički ured Tiziano Sošić nastavlja svoje aktivnosti pravnog savjetovanja i odvjetničkog zastupanja u interesu svojih stranaka, primjenom svih mjera koje su potrebne za uspješno suprotstavljanje pandemiji.

Dostupnost je zajamčena upotrebom kontakata i adresa elektroničke pošte s ciljem učinkovitog nastavka profesionalne aktivnosti i savjetovanja svojih stranaka.

Područja aktivnosti

Stvarno i zemljišnoknjižno pravo

Pravo trgovačkih društava i trgovački sporovi

Nasljedno pravo

Upravni postupci i upravni sporovi

Pravo na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Pravo Europske Unije

Životopis

Obrazovanje

Zaposlenje

Publikacije

Kontakt

ODVJETNIČKI URED TIZIANO SOŠIĆ
Giuseppe Tartini 15. , HR-52100 Pula
tel. ++385 (0)52 388-864, ++385 (0)52 507-007
fax ++385 (0)52 388-863
skype: tiziano.sosic

Tiziano Sošić, dipl. iur. (odvjetnik)
E: tiziano@tslex.hr

Ana Perhat Sošić, dipl oecc.
(računovodstvo i financije)

E: ana@tslex.hr

Sara Radin, mag. iur. (odvjetnička vježbenica)
E: sara@tslex.hr